Kommunale oppgaver BIG A/S kan utføre:


BIG A/S har utstyr, programvare og kompetanse til å kunne ta flere kommunale oppgaver:


Statisk måling med etterprosessering i SKI-Pro og nettberegning i VG-land som omfatter utjevning i grunnriss og/eller høyde, samt grovfeilsøk, test av grunnlaget og pålitelighetsanalyse. Pålitelighetsanalysen viser b.l.a hvilken klasse nettet tilfredsstiller som definert i standarden Grunnlagsnett (Standarder 2003 Geografisk informasjon).Sanntidsmåling (RTK) med radio og/eller GSM. Kontroll av initialisering og dokumentasjon av målinger. Vektorer fra sanntidsmålinger kan også importeres i VG-land for nettberegning som beskrevet under statiske målinger.


Grunnlagsmålinger


Polygondrag


Kommunale målingerEt utvalg oppdragsgivere i norge


Entrepenører

  • Mesta
  • Skanska Norge A/S
  • Hæhre entreprenør AS
  • AF Holstad
  • AF Ragnar Evensen AS
  • NCC Construction AS
  • Jernbaneverket
  • PEAB
  • AS Ing Gunnar M. Backe

Kommuner og prosjekterende

  • Fredrikstad kommune
  • Oslo kommune
  • Statens vegvesen
  • Scandiaconsult AS
  • Multiconsult AS
  • Interconsult ASA
  • Noteby AS
  • BorgTotal AS
  • Brick AS
  • Enerhaugen arkitektkontor AS
  • Østengen & Bergo AS

Et utvalg av referanse prosjekter


Vei

  • Bomstasjoner på E6, Kambo
  • 4 felt E6 ved: Smørbekk, Vassum, Horgen, Vestby
  • E18 i Sande og Marker
  • E134 ved Kongsberg
  • 4 felt E6 gjennom Østfold

Broer

  • Leonardo da Vinci brua, Ski
  • Tista bru, Halden
  • Åsgård bru, Råde
  • Ny Svinesundsbro

Tunnel

  • Smihagen tunnel, Horgen
  • Fatima, Nordkapp

Industri områder

  • Deli skog industriområde, Vestby
  • Regnbuen industriområde, Ski
  • Øra industriområde, Fredrikstad

Bygg

  • Kvernhuset skole, Fredrikstad
  • Skøyen skole, Oslo
  • Østfoldbadet, Askim
  • Bryggekanten, Moss
  • SAS teknisk base, Gardermoen
  • Skedsmotun, Skedsmo
  • Marker bo- og servicesenter, Ørje
  • Fossum terrasse, Bærum
  • Rolvsrud park, Lørenskog

Diverse

  • Vestre rullebane, Gardermoen
  • Gardermobanen
  • Ski og Ås buss stasjoner
  • Skiflyvningsbakke, Vikersund

Prosjektering, kommunalt og statlig

  • Diverse kart- og delingsforetninger for Fredrikstad kommune
  • Feltutbygging, Holte Buskogen, Fredrikstad kommune
  • Feltutbygging, Kjølbergskogen, Fredrikstad kommune
  • Nytt polygondrag fra svingenskogen til Svinesund, Halden
  • Innmålinger for prosjektering av ny 4 felt E6, Halden
  • Nytt polygondrag fra Skadalen til Alvim, Sarpsborg
  • Innmålinger for prosjektering av ny 4 felt E6 ved Sarpsborg
  • Innmålinger for prosjektering, Øra industriområde i Fredrikstad
  • Innmålinger for prosjektering av nye Kastellet skole i Oslo
  • EUREF89 målinger i Follo og Østfold for Statens kartverk