Om Big AS


Ingeniørfirmaet BIG A/S er et av Norges ledende firmaer innen oppmåling og byggeledelse med hovedkontor i Dikeveien 3. Fredrikstad. Østlandet er det primære arbeidsområdet, men vi har hatt engasjement fra Malmø til Nordkapp, så vi har ingen geografiske begrensninger.

BIG preges av høy servicegrad, faglig dyktighet, effektivitet og kvalitet i alle ledd i enhver sammenheng. Ønsket vårt er til en hver tid å kombinere fornøyde kunder, tilfredse medarbeidere, sunne etiske prinsipper og lønnsomhet over tid. Vi jobber for å bygge langsiktige, effektive og gode kunderelasjoner på alle nivåer. BIG bidrar med sin servicegrad, fleksibilitet og kvalitet til å øke effektiviteten på byggeplassen for våre oppdragsgivere.


Litt historikk


Ingeniørfirmaet BIG A/S ble etablert i 1992 under navnet "Ing. Bjørn - Ivar Gunnersen". Den første tiden bestod oppdragene i byggeledelse i forbindelse med utbyggingen for OL på Lillehammer. Våren 1994 så man starten av den høykonjunkturen man nå har vært på toppen av et par år, og man begynte å ansette unge ingeniører for opplæring. BIG A/S vokste raskt men kontrollert fram til sommeren 1999, da det var 35 ansatte. I løpet av 1999 ble alt utstyr oppdatert til enmannsstasjoner. Dette medførte at en del assistenter ble overflødige, og antall ansatte ble redusert. Våre oppdrag i dag er i hovedsak utsetting, kontroll og mengdeberegning for offentlige og private entreprenører, samt innmåling og kartlegging for prosjekterende og arkitekter.


Hvorfor benytte oss?


De fleste entreprenører har kommet til at det blir stadig mer kostnadseffektivt å leie inn stikningstjenester fremfor å ha for mange egne ansatte. Her følger en liste med argumenter for hvorfor Ingeniørfirmaet BIG A/S er konkurransedyktige.