Godkjenninger

Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven

Ingeniørfirmaet Big AS, Org.nr. 976721144, er i medhold av pbl.§98 a og forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett av 22.januar 1997 nr.35 (GOF) gitt følgende sentrale godkjenning:

  • Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 3
  • Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 3

Opplysninger om foretakets system

Ingeniørfirmaet BIG AS har erklært at det har system som oppfyller kravene etter byggesaksforskriftene (SAKID).
Ingeniørfirmaet BIG AS har styringssystem som tilfredstiller krav gitt i eller medhold av plan- og bygningsloven.

Godkjenningen er gyldig frem til 20.09.2026

Registrert i StartBANK siden mai 2006