Kommunale oppgaver BIG A/S kan utføre

BIG A/S har utstyr, programvare og kompetanse til å kunne ta flere kommunale oppgaver:

 • Kart- og delingsformenn. Hele arbeidet fra innkalling, av kartforretning til måling, nedsetting av grensemerker og utarbeidelse av målebrev.
 • Feltutbygginger.Utarbeidelse av målebrev basert på digital tomtedelingsplan. Samtlse utarbeide av stikningsdata og utsetting av grensemerker.
 • GPS-målinger med tofrekvent utstyr.
 • Måling og beregning av eksisterende fastmerker i forbindelse med overgang til Euref89.

Statisk måling med etterprosessering i SKI-Pro og nettberegning i VG-land som utjevning i grunnriss og/eller høyde, samt grovfeilsøk, test av grunnlaget og pålitelighetsanalyse. Pålitelighetsanalysen viser b.l.a hvilken klassenett tilfredsstiller som definert i standard Grunnlagsnett (Standarder 2003 Geografisk informasjon). Sanntidsmåling (RTK) med radio og/eller GSM. Kontroll av initialisering og dokumentasjon av målinger. Vektorer fra sanntidsmålinger kan importeres i VG-land for nettberegning som beskrevet under statiske målinger.

Grunnlagsmålinger

 • Innmåling av terreng
 • Innmålinger av detaljer på bygg og trafikksituasjoner
 • Måling, beregning og dokumentasjon i forbindelse med overgang til EUREF89
 • Presentasjon i f.eks kof-,sos-,pxy eller dwg format
 • Plottede profiler

Polygondrag

 • Nye polygondrag med beregninger
 • Etablering av nye fastmerker
 • Kontroll av eksisterende fastmerker
 • Etablering av lokale nett

Kommunale målinger

 • Kart- og delingsforetninger med tilhørende målebrevsutarbeidelse
 • Tomtestikking og målebrevsproduksjon i forbindelse med feltutbygging
 • Utarbeidelse av tomtedelingsplaner med stikningsdata
 • Etablering av lokale nett

Et utvalg av referanse prosjekter

Vei
 • Bomstasjoner på E6, Kambo
 • 4 felt E6 ved: Smørbekk, Vassum, Horgen, Vestby
 • E18 i Sande og Marker
 • E134 ved Kongsberg
 • 4 felt E6 gjennom Østfold

 

Broer
 • Leonardo da Vinci brua, Ski
 • Tista bru, Halden
 • Åsgård bru, Råde
 • Ny Svinesundsbro

 

Tunnel
 • Smihagen tunnel, Horgen
 • Fatima, Nordkapp

 

Industri områder
 • Deli skog industriområde, Vestby
 • Regnbuen industriområde, Ski
 • Øra industriområde, Fredrikstad

 

Bygg
 • Kvernhuset skole, Fredrikstad
 • Skøyen skole, Oslo
 • Østfoldbadet, Askim
 • Bryggekanten, Moss
 • SAS teknisk base, Gardermoen
 • Skedsmotun, Skedsmo
 • Marker bo- og servicesenter, Ørje
 • Fossum terrasse, Bærum
 • Rolvsrud park, Lørenskog

 

Diverse
 • Vestre rullebane, Gardermoen
 • Gardermobanen
 • Ski og Ås buss stasjoner
 • Skiflyvningsbakke, Vikersund

 

Prosjektering, kommunalt og statlig
 • Diverse kart- og delingsforetninger for Fredrikstad kommune
 • Feltutbygging, Holte Buskogen, Fredrikstad kommune
 • Feltutbygging, Kjølbergskogen, Fredrikstad kommune
 • Nytt polygondrag fra svingenskogen til Svinesund, Halden
 • Innmålinger for prosjektering av ny 4 felt E6, Halden
 • Nytt polygondrag fra Skadalen til Alvim, Sarpsborg
 • Innmålinger for prosjektering av ny 4 felt E6 ved Sarpsborg
 • Innmålinger for prosjektering, Øra industriområde i Fredrikstad
 • Innmålinger for prosjektering av nye Kastellet skole i Oslo
 • EUREF89 målinger i Follo og Østfold for Statens kartverk

Et utvalg av oppdragsgivere i Norge

Entrepenører
 •  
 •  
 •  
 •  
 
Kommuner og prosjekterende
 • Fredrikstad kommune
 • Oslo kommune
 • Statens vegvesen
 •  
 • Multiconsult AS
 •