Om Big AS

Ingeniørfirmaet BIG A/S arbeider i dag innen oppmåling  med kontor i Dikeveien 3. Fredrikstad. Østlandet er det primære arbeidsområdet, men vi har hatt engasjement fra Malmø til Nordkapp, så vi har ingen geografiske begrensninger.

BIG preges av høy servicegrad, faglig ytelse, effektivitet og kvalitet i alle ledd i alle sammenheng. Ønsket vårt er til en hver tid å kombinere fornøyde kunder, fornøyde medarbeidere, sunne etiske prinsipper og lønnsomhet over tid. Vi jobber for å bygge langsiktige, effektive og gode kunderelasjoner på alle nivåer. BIG bidrar med sin servicegrad, fleksibilitet og kvalitet til å øke effektiviteten på byggeplassen for våre oppdragsgivere.

Litt historikk

Ingeniørfirmaet BIG A/S ble etablert i 1992 av  Bjørn – Ivar Gunnersen, derav navnet BIG. Den første tiden bestod oppdragene i byggeledelse i forbindelse med utbyggingen for OL på Lillehammer. Våren 1994 så mann starten av en høykonjunktur,  og man begynte å ansette unge ingeniører for opplæring. BIG A/S vokste raskt men kontrollert fram til sommeren 1999, da det var 35 ansatte. I løpet av 1999 ble alt utstyr oppdatert til enmannsstasjoner. Dette medførte at en del assistenter ble overflødige, og antall ansatte ble redusert.  Våre oppdrag i dag er i hovedsak utsetting, kontroll og mengdeberegning for offentlige og private entreprenører, samt innmåling og kartlegging for prosjekterende og arkitekter.

Hvorfor benytte oss?

De fleste entreprenører har kommet til at det blir stadig mer kostnadseffektivt å leie inn stikningstjenester fremfor å ha for mange egne ansatte. Her følger en liste med argumenter for hvorfor Ingeniørfirmaet BIG A/S er konkurransedyktige.

  • De fleste av våre stikningsingeniører har høyskoleutdannelse.
  • Våre stikningsingeniører har flere års allsidig faglig erfaring.
  • Alle våre Ingeniører jobber etter en enhetlig mal, det gjør at ved sykdom, ferie etc. kan hvem som helst av oss steppe inn uten at det får nevneverdige konsekvenser for vår oppdragsgiver.
  • Vi har måleutstyr og beregningsprogrammer for å takle de fleste utfordringer.
  • Vi behersker masseberegning, både når det gjelder tolkning av NS 3420 og når det gjelder måling, beregning og dokumentasjon.
  • Vi tenker langsiktig og forstår at vi er avhengig av at våre oppdragsgivere tjener penger på sine prosjekter.