Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven


Ingeniørfirmaet Big AS, Org.nr. 976721144, er i medhold av pbl.§98 a og forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett av 22.januar 1997 nr.35 (GOF) gitt følgende sentrale godkjenning:
Opplysninger om foretakets system


Ingeniørfirmaet BIG AS har erklært at det har system som oppfyller kravene etter byggesaksforskriftene (SAKID).
Ingeniørfirmaet BIG AS har styringssystem som tilfredstiller krav gitt i eller medhold av plan- og bygningsloven.


Beklager, men bildet er for tiden ikke tilgjengelig

Godkjenningen er gyldig frem til 27.11 2023